< Start

HA BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 75.247 77.006

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 19.850 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 75.247 77.006 19.850 0 0
           HB0-9HBATAA-OW   TRANSVERSAAL
2 0 0 0 0 0
           HB0-9HBAAAA-OP   TRANSVERSAAL
2 0 0 0 0 0
           HB0-9HBAAAD-OW   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 0 0 350 0 0
           HB0-9HBIAAG-OW   SPECTRUMVEILING
2 0 0 19.500 0 0
           HB0-1HBA2AA-WT   TRANSVERSAAL
2 15.033 15.305 0 0 0
           HB0-1HBA4AA-WT   TRANSVERSAAL
2 126 126 0 0 0
           HB0-1HBA2AA-PA   TRANSVERSAAL
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2AB-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
2 125 165 0 0 0
           HB0-1HBX2AB-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
2 3.835 3.835 0 0 0
           HB0-1HBA2AC-WT   INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL BELEID VERSTERKEN
2 75 75 0 0 0
           HB0-1HBX2AD-WT   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 5.938 6.060 0 0 0
           HB0-1HBA2AE-WT   TEWERKSTELLING
2 11.080 12.398 0 0 0
           HB0-1HBX2AE-WT   TEWERKSTELLING
2 37.475 37.475 0 0 0
           HB0-1HBA2AF-WT   BEHEER CULTUURGOEDEREN
2 1.463 1.480 0 0 0
           HB0-1HBA2AY-IS   DE RAND
2 97 87 0 0 0