< Start

HA BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 90.736 97.262

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 550 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 90.736 97.262 550 0 0
           HB0-9HBATAA-OW   TRANSVERSAAL
2 0 0 0 0 0
           HB0-9HBAAAD-OW   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 0 0 550 0 0
           HB0-9HBATAD-OW   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2AA-WT   TRANSVERSAAL
2 15.872 19.523 0 0 0
           HB0-1HBA4AA-WT   TRANSVERSAAL
2 126 126 0 0 0
           HB0-1HBA2AB-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
2 125 264 0 0 0
           HB0-1HBX2AB-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
2 3.848 4.215 0 0 0
           HB0-1HBA2AC-WT   INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL BELEID VERSTERKEN
2 93 55 0 0 0
           HB0-1HBX2AC-WT   INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL BELEID VERSTERKEN
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA4AD-LO   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2AD-WT   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 5.941 6.270 0 0 0
           HB0-1HBA4AD-WT   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2AE-WT   TEWERKSTELLING
2 28.812 30.880 0 0 0
           HB0-1HBX2AE-WT   TEWERKSTELLING
2 34.905 34.905 0 0 0
           HB0-1HBA2AF-WT   BEHEER CULTUURGOEDEREN
2 918 928 0 0 0
           HB0-1HBA2AY-IS   DE RAND
2 96 96 0 0 0