< Start

GZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 198.207 198.884

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.967 726 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 198.207 198.884 3.967 726 0
           GB0-9GAFTZY-OW   FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
1 0 0 0 529 0
           GB0-9GAFAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 3.967 0 0
           GB0-9GAFTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 197 0
           GD0-9GAFAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           GB0-1GAF4ZY-LO   FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
1 529 529 0 0 0
           GB0-1GAE2ZZ-LO   LONEN
1 7.000 7.000 0 0 0
           GB0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 66.589 66.589 0 0 0
           GB0-1GAF4ZZ-LO   LONEN
1 7 7 0 0 0
           GB0-1GAE2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.350 2.350 0 0 0
           GB0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 7.452 7.960 0 0 0
           GD0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 88.535 88.535 0 0 0
           GD0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 3.038 3.207 0 0 0
           GE0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 20.397 20.397 0 0 0
           GE0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.310 2.310 0 0 0