< Start

GZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 190.898 193.142

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.417 758 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 190.898 193.142 3.417 758 0
           GB0-9GAFTZY-OW   FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
1 0 0 0 502 0
           GB0-9GAFAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 3.417 0 0
           GB0-9GAFTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 256 0
           GD0-9GAFAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           GB0-1GAF4ZY-LO   FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
1 519 519 0 0 0
           GB0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 65.005 65.005 0 0 0
           GB0-1GAF4ZZ-LO   LONEN
1 7 7 0 0 0
           GB0-1GAE2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 3.887 3.887 0 0 0
           GB0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 6.966 8.035 0 0 0
           GD0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 84.963 84.963 0 0 0
           GD0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 7.253 8.428 0 0 0
           GE0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 19.966 19.966 0 0 0
           GE0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.332 2.332 0 0 0