< Start

GZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 189.415 189.972

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.417 722 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 189.415 189.972 3.417 722 0
           GB0-9GAFTZY-OW   FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
1 0 0 0 537 0
           GB0-9GAFAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 3.417 0 0
           GB0-9GAFTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 185 0
           GD0-9GAFAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           GB0-1GAF4ZY-LO   FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
1 537 537 0 0 0
           GB0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 64.979 64.979 0 0 0
           GB0-1GAF4ZZ-LO   LONEN
1 6 6 0 0 0
           GB0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 11.940 12.347 0 0 0
           GD0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 82.744 82.744 0 0 0
           GD0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 6.968 7.118 0 0 0
           GE0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 19.909 19.909 0 0 0
           GE0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.332 2.332 0 0 0