< Start

GT SOCIALE BESCHERMINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.248.365 4.250.915

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 4.248.365 4.250.915 0 0 0
           GE0-9GHFATI-OP   REVALIDATIE
2 0 0 0 0 0
           GE0-1GHF2TF-WT   MAXIMUMFACTUUR
2 4.004 4.004 0 0 0
           GE0-1GHF2TG-WT   THUIS- EN OUDERENZORGBELEID
2 232.927 235.477 0 0 0
           GE0-1GHF2TH-WT   THUIS- EN GEZINSZORG
2 739.667 739.667 0 0 0
           GE0-1GHF2TI-WT   REVALIDATIE
2 261.362 261.362 0 0 0
           GE0-1GHF2TI-PA   REVALIDATIE
2 0 0 0 0 0
           GE0-1GHF2TJ-WT   GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
2 127.864 127.864 0 0 0
           GB0-1GHF2TX-IS   VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)
2 2.882.541 2.882.541 0 0 0