< Start

GT SOCIALE BESCHERMINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.233.245 4.235.438

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 4.233.245 4.235.438 0 0 0
           GE0-9GHFATI-OP   REVALIDATIE
2 0 0 0 0 0
           GE0-1GHF2TF-WT   MAXIMUMFACTUUR
2 4.104 4.104 0 0 0
           GE0-1GHF2TG-WT   THUIS- EN OUDERENZORGBELEID
2 234.852 237.402 0 0 0
           GE0-1GHF2TH-WT   THUIS- EN GEZINSZORG
2 747.332 747.332 0 0 0
           GE0-1GHF2TI-WT   REVALIDATIE
2 262.977 262.977 0 0 0
           GE0-1GHF2TI-PA   REVALIDATIE
2 0 0 0 0 0
           GE0-1GHF2TJ-WT   GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
2 127.864 127.864 0 0 0
           GB0-1GHF2TX-IS   VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)
2 2.856.116 2.855.759 0 0 0