< Start

GT SOCIALE BESCHERMINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.070.927 4.167.787

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 4.070.927 4.167.787 0 0 0
           GE0-1GHF2TF-WT   MAXIMUMFACTUUR
2 4.004 4.004 0 0 0
           GE0-1GHF2TG-WT   THUIS- EN OUDERENZORGBELEID
2 225.938 235.378 0 0 0
           GE0-1GHF2TH-WT   THUIS- EN GEZINSZORG
2 717.353 805.609 0 0 0
           GE0-1GHF2TI-WT   REVALIDATIE
2 256.293 256.293 0 0 0
           GE0-1GHF2TJ-WT   GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
2 125.207 125.207 0 0 0
           GB0-1GHF2TX-IS   VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)
2 2.742.132 2.741.296 0 0 0