< Start

GQ GROEIPAKKETTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.199.062 4.199.062

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 4.199.062 4.199.062 0 0 0
           GB0-1GEF2QX-IS   OPGROEIEN REGIE
2 4.104.812 4.104.812 0 0 0
           GB0-1GEF2QY-IS   VUTG
2 94.250 94.250 0 0 0