< Start

GQ GROEIPAKKETTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.951.411 3.951.411

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 3.951.411 3.951.411 0 0 0
           GB0-1GEF2QX-IS   OPGROEIEN REGIE
2 3.856.087 3.856.087 0 0 0
           GB0-1GEF2QY-IS   VUTG
2 95.324 95.324 0 0 0