< Start

GL GESPECIALISEERDE ZORG



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 116.595 116.595

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 116.595 116.595 0 0 0
           GB0-1GDF2LA-WT   BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
2 15.923 15.923 0 0 0
           GE0-1GDF2LA-WT   BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
2 100.672 100.672 0 0 0