< Start

GK WOONZORG EN EERSTE LIJNTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 54.335 54.739

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.543 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 54.335 54.739 1.543 0 0
           GE0-9GDFAKA-OW   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
2 0 0 55 0 0
           GE0-9GDFAKA-OP   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
2 0 0 1.488 0 0
           GE0-1GDF2KA-WT   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
2 30.292 30.696 0 0 0
           GE0-1GDF2KA-PA   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
2 3.565 3.565 0 0 0
           GE0-1GDF2KB-WT   IMPULSEO
2 20.478 20.478 0 0 0