< Start

GJ PREVENTIETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 108.560 90.858

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 880 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 108.560 90.858 0 880 0
           GB0-9GDFTJA-OW   PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
0 0 0 -708 0
           GE0-9GDFTJA-OW   PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
0 0 0 1.588 0
           GE0-1GBF2JA-PR   UITGAVEN IN HET PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID N.A.V. COVID-19
2 0 0 0 0 0
           GE0-1GDF2JA-WT   PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
107.209 89.896 0 0 0
           GE0-1GDF4JA-WT   PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
1.351 962 0 0 0
           GE0-1GDF2JV-IS   EVA INTEGRATIE EN INBURGERING
2 0 0 0 0 0