< Start

GJ PREVENTIETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 75.739 76.281

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 1.158 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 75.739 76.281 0 1.158 0
           GE0-9GDFTJA-OW   PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
2 0 0 0 1.158 0
           GE0-1GDF2JA-WT   PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
2 73.528 74.070 0 0 0
           GE0-1GDF4JA-WT   PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
2 2.131 2.131 0 0 0
           GE0-1GDF2JV-IS   EVA INTEGRATIE EN INBURGERING
2 80 80 0 0 0