< Start

GJ PREVENTIETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 72.253 74.968

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 652 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 72.253 74.968 0 652 0
           GE0-9GDFTJA-OW   PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
2 0 0 0 652 0
           GE0-1GDF2JA-WT   PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
2 70.214 72.929 0 0 0
           GE0-1GDF4JA-WT   PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
2 1.959 1.959 0 0 0
           GE0-1GDF2JV-IS   EVA INTEGRATIE EN INBURGERING
2 80 80 0 0 0
           GE0-1GDF2JW-IS   VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
2 0 0 0 0 0