< Start

GI ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 273.843 269.921

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 48.650 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 273.843 269.921 48.650 0 0
           GB0-9GDFAIA-OW   EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN
0 0 -1.716 0 0
           GE0-9GDFAIA-WT   EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN
0 0 -73 0 0
           GE0-9GDFAIA-OW   EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN
0 0 50.439 0 0
           GE0-1GDF2IA-WT   EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN
273.843 269.921 0 0 0