< Start

GH JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.798 13.924

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 80 6.606 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 13.798 13.924 80 6.606 0
           GB0-9GCEAHA-OW   JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT
2 0 0 80 0 0
           GB0-9GCETHA-OW   JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT
2 0 0 0 6.606 0
           GB0-1GCE2HA-WT   JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT
2 7.192 7.318 0 0 0
           GB0-1GCE4HA-WT   JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT
2 6.606 6.606 0 0 0