< Start

GF VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 146.141 146.257

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 146.141 146.257 0 0 0
           GB0-1GBF2FA-PR   VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD
2 108.896 108.896 0 0 0
           GB0-1GCF2FA-WT   VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD
2 37.245 37.361 0 0 0