< Start

GF VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 121.218 125.290

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 121.218 125.290 0 0 0
           GB0-1GBF2FA-PR   VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD
2 0 0 0 0 0
           GB0-1GCF2FA-WT   VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD
121.218 125.290 0 0 0