< Start

GE WELZIJNSWERKTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 151.181 151.181

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 220 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 151.181 151.181 220 0 0
           GB0-9GCFAEA-OW   WELZIJNSWERK
2 0 0 220 0 0
           GB0-1GCF2EA-WT   WELZIJNSWERK
2 147.158 147.158 0 0 0
           GB0-1GCF2EB-WT   VRIJWILLIGERSWERK
2 2.005 2.005 0 0 0
           GB0-1GCE2EC-WT   HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN
2 0 0 0 0 0
           GB0-1GCE2EW-IS   COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB)
2 0 0 0 0 0
           GB0-1GCF2EX-IS   EVA INTEGRATIE EN INBURGERING
2 0 0 0 0 0
           GB0-1GCF2EY-IS   VDAB
2 2.018 2.018 0 0 0