< Start

GC ARMOEDEBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 18.683 19.008

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 18.683 19.008 0 0 0
           GB0-1GCF2CA-WT   ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW
2 15.866 15.866 0 0 0
           GB0-1GCF2CB-WT   COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID
2 2.817 3.142 0 0 0