< Start

FZ ZONDER ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 82.101 84.039

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 116 1.622 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 82.101 84.039 116 1.622 0
           FB0-9FADTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
0 0 0 1.622 0
           FB0-9FADAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           FD0-9FADAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
0 0 116 0 0
           FB0-1FAD2ZV-IS   VLOR
2.658 2.658 0 0 0
           FB0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3.565 3.604 0 0 0
           FB0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
17.041 17.098 0 0 0
           FB0-1FAD4ZZ-LO   LONEN
817 817 0 0 0
           FC0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
13.506 15.231 0 0 0
           FC0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
25.689 25.793 0 0 0
           FD0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3.080 3.037 0 0 0
           FD0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
14.799 14.856 0 0 0
           FI0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
26 21 0 0 0
           FI0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
920 924 0 0 0