< Start

FZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 78.086 82.271

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 1.650 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 78.086 82.271 0 1.650 0
           FB0-9FADAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           FB0-9FADTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 1.650 0
           FB0-1FAD2ZV-IS   VLOR
1 2.657 2.657 0 0 0
           FB0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 16.414 16.414 0 0 0
           FB0-1FAD4ZZ-LO   LONEN
1 1.650 1.650 0 0 0
           FB0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 3.551 3.621 0 0 0
           FC0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 24.881 24.881 0 0 0
           FC0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 10.154 14.286 0 0 0
           FD0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 15.234 15.234 0 0 0
           FD0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.562 2.545 0 0 0
           FI0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 947 947 0 0 0
           FI0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 36 36 0 0 0