< Start

FZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 73.576 78.761

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 1.650 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 73.576 78.761 0 1.650 0
           FB0-9FADAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           FB0-9FADTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 1.650 0
           FB0-1FAD2ZV-IS   VLOR
2 2.614 2.614 0 0 0
           FB0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 15.008 15.008 0 0 0
           FB0-1FAD4ZZ-LO   LONEN
1 1.650 1.650 0 0 0
           FB0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 3.596 3.666 0 0 0
           FC0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 22.724 22.724 0 0 0
           FC0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 10.356 15.488 0 0 0
           FD0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 13.986 13.986 0 0 0
           FD0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.748 2.731 0 0 0
           FI0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
2 858 858 0 0 0
           FI0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
2 36 36 0 0 0