< Start

FZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 71.150 71.706

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 1.650 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 71.150 71.706 0 1.650 0
           FB0-9FADAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           FB0-9FADTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 1.650 0
           FB0-1FAD2ZV-IS   VLOR
2 2.524 2.524 0 0 0
           FB0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 14.139 14.139 0 0 0
           FB0-1FAD4ZZ-LO   LONEN
1 1.650 1.650 0 0 0
           FB0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 3.691 4.132 0 0 0
           FC0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 22.173 22.173 0 0 0
           FC0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 10.470 10.602 0 0 0
           FD0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 13.118 13.118 0 0 0
           FD0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.544 2.527 0 0 0
           FI0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
2 805 805 0 0 0
           FI0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
2 36 36 0 0 0