< Start

FZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 70.912 70.897

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 1.650 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 70.912 70.897 0 1.650 0
           FB0-9FADAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           FB0-9FADTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 1.650 0
           FB0-1FAD2ZV-IS   VLOR
2 2.522 2.522 0 0 0
           FB0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 14.064 14.064 0 0 0
           FB0-1FAD4ZZ-LO   LONEN
1 1.650 1.650 0 0 0
           FB0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 3.530 3.530 0 0 0
           FC0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 22.139 22.139 0 0 0
           FC0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 10.591 10.576 0 0 0
           FD0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
1 12.998 12.998 0 0 0
           FD0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.584 2.584 0 0 0
           FI0-1FAD2ZZ-LO   LONEN
2 798 798 0 0 0
           FI0-1FAD2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
2 36 36 0 0 0