< Start

FI ONDERWIJSINSPECTIETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 16.029 16.029

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 16.029 16.029 0 0 0
           FI0-1FGD2IA-LO   KWALITEITSTOEZICHT
2 15.301 15.301 0 0 0
           FI0-1FGD2IA-WT   KWALITEITSTOEZICHT
2 728 728 0 0 0