< Start

FG ONDERSTEUNING ONDERWIJSINSTELLINGEN EN ONDERWIJSVELDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 362.122 358.543

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.315 1.074 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 362.122 358.543 2.315 1.074 0
           FC0-9FGDAGL-OW   SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
2 0 0 1.800 0 0
           FD0-9FGDTGL-OW   SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
2 0 0 0 637 0
           FB0-9FGDAGM-OW   ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
2 0 0 515 0 0
           FB0-9FGDTGM-OW   ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
2 0 0 0 437 0
           FB0-9FGDTGM-OI   ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
2 0 0 0 0 0
           FC0-1FGD2GA-WT   LONEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN
2 23.141 23.141 0 0 0
           FC0-1FGD2GB-WT   WERKING PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN
2 11.804 11.804 0 0 0
           FC0-1FGD2GC-WT   LONEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
2 163.491 163.491 0 0 0
           FC0-1FGD2GD-WT   WERKING CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
2 18.990 18.990 0 0 0
           FB0-1FGD2GE-WT   LEERLING-, STUDENT- EN INSTELLINGGEBONDEN ONDERSTEUNING
2 1.240 1.170 0 0 0
           FC0-1FGD2GE-LO   LEERLING-, STUDENT- EN INSTELLINGGEBONDEN ONDERSTEUNING
2 61 61 0 0 0
           FC0-1FGD2GE-WT   LEERLING-, STUDENT- EN INSTELLINGGEBONDEN ONDERSTEUNING
2 25.054 21.291 0 0 0
           FD0-1FGD2GE-WT   LEERLING-, STUDENT- EN INSTELLINGGEBONDEN ONDERSTEUNING
2 168 186 0 0 0
           FB0-1FGD2GF-WT   NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING
2 709 617 0 0 0
           FC0-1FGD2GF-WT   NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING
2 11.923 11.923 0 0 0
           FD0-1FGD2GF-WT   NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING
2 382 382 0 0 0
           FD0-1FGD2GF-IS   NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING
2 804 804 0 0 0
           FB0-1FGD2GG-WT   ONDERZOEK EN INNOVATIE
2 6.541 5.841 0 0 0
           FB0-1FGD2GG-IS   ONDERZOEK EN INNOVATIE
2 169 205 0 0 0
           FB0-1FGD2GH-WT   INTERNATIONALISERING
2 5.569 4.622 0 0 0
           FB0-1FGD2GI-WT   ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT
2 3.274 3.484 0 0 0
           FC0-1FGD2GI-WT   ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT
2 4.145 4.145 0 0 0
           FB0-1FGD2GJ-WT   GELIJKE KANSEN
2 4.628 4.651 0 0 0
           FB0-1FGD2GK-WT   ONDERWIJSCOMMUNICATIE EN CULTUUREDUCATIE
2 3.481 3.502 0 0 0
           FB0-1FGD2GL-WT   SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
2 10.644 10.877 0 0 0
           FC0-1FGD2GL-WT   SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
2 5.586 4.781 0 0 0
           FD0-1FGD2GL-LO   SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
2 696 696 0 0 0
           FD0-1FGD2GL-WT   SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
2 8.092 8.092 0 0 0
           FD0-1FGD4GL-WT   SPECIFIEKE ONDERSTEUNING
2 637 637 0 0 0
           FB0-1FGD2GM-LO   ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
2 1.669 1.669 0 0 0
           FB0-1FGD2GM-WT   ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
2 14.497 16.741 0 0 0
           FB0-1FGD4GM-WT   ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
2 437 437 0 0 0
           FB0-1FGD2GM-IS   ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS
2 380 380 0 0 0
           FB0-1FGD2GT-IS   MOEV
2 4.312 4.312 0 0 0
           FC0-1FGD2GU-IS   SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO!
2 699 699 0 0 0
           FB0-1FGD2GW-IS   AGENTSCHAP INBURGERING EN INTEGRATIE
2 0 13 0 0 0
           FC0-1FGD2GX-IS   GO! - WERKING
2 22.888 22.888 0 0 0
           FC0-1FGD2GY-IS   AGION - WERKING
2 6.011 6.011 0 0 0
           FC0-1FGD5GY-IS   AGION - WERKING
2 0 0 0 0 0