< Start

FE HOGER ONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.390.472 2.398.722

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 100 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 2.390.472 2.398.722 0 100 0
           FD0-9FEDTEA-OI   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 0 0 0 100 0
           FD0-1FED2EA-IS   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 2.360.303 2.368.553 0 0 0
           FD0-1FED4EA-IS   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 100 100 0 0 0
           FB0-1FED2EB-WT   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 0 0 0 0 0
           FD0-1FED2EB-WT   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 15.300 15.300 0 0 0
           FD0-1FED2EB-IS   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 14.769 14.769 0 0 0