< Start

FE HOGER ONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.343.555 2.351.805

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 100 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 2.343.555 2.351.805 0 100 0
           FD0-9FEDTEA-OI   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 0 0 0 100 0
           FD0-1FED2EA-IS   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 2.313.641 2.321.891 0 0 0
           FD0-1FED4EA-IS   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 100 100 0 0 0
           FB0-1FED2EB-WT   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 0 0 0 0 0
           FD0-1FED2EB-WT   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 15.322 15.322 0 0 0
           FD0-1FED2EB-IS   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 14.492 14.492 0 0 0