< Start

FE HOGER ONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.261.244 2.263.994

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 100 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 2.261.244 2.263.994 0 100 0
           FD0-9FEDTEA-OI   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 0 0 0 100 0
           FD0-1FED2EA-IS   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 2.230.071 2.232.821 0 0 0
           FD0-1FED4EA-IS   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 2.500 2.500 0 0 0
           FB0-1FED2EB-WT   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 7.543 7.543 0 0 0
           FD0-1FED2EB-WT   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 7.053 7.053 0 0 0
           FD0-1FED2EB-IS   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 14.077 14.077 0 0 0