< Start

FE HOGER ONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.997.423 2.004.356

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 108 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.997.423 2.004.356 0 108 0
           FD0-9FEDTEA-OI   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 0 0 0 108 0
           FD0-1FED2EA-IS   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 1.966.109 1.966.109 0 0 0
           FD0-1FED4EA-IS   HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING
2 4.099 4.099 0 0 0
           FB0-1FED2EB-WT   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 7.076 7.076 0 0 0
           FD0-1FED2EB-WT   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 6.933 13.866 0 0 0
           FD0-1FED2EB-IS   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 13.206 13.206 0 0 0