< Start

FD KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 10.534.859 10.534.859

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 90.502 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 10.534.859 10.534.859 0 90.502 0
           FC0-9FDDTDG-OW   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 0 0 0 90.502 0
           FC0-1FDD2DA-WT   LONEN BASISONDERWIJS
2 4.322.356 4.322.356 0 0 0
           FC0-1FDD2DB-WT   WERKING GEWOON BASISONDERWIJS
2 611.642 611.642 0 0 0
           FC0-1FDD2DC-WT   WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
2 52.899 52.899 0 0 0
           FC0-1FDD2DD-WT   LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS
2 4.831.173 4.831.173 0 0 0
           FC0-1FDD2DE-WT   WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
2 468.030 468.030 0 0 0
           FC0-1FDD2DF-WT   WERKING BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
2 35.241 35.241 0 0 0
           FC0-1FDD2DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 96.130 96.130 0 0 0
           FC0-1FDD4DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 90.502 90.502 0 0 0
           FC0-1FDD2DH-WT   WERKING ONDERWIJSINTERNATEN
2 26.886 26.886 0 0 0