< Start

FD KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 9.494.271 9.494.271

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 90.502 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 9.494.271 9.494.271 0 90.502 0
           FC0-9FDDTDG-OW   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 0 0 0 90.502 0
           FC0-9FDDTDG-OI   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 0 0 0 0 0
           FC0-1FDD2DA-WT   LONEN BASISONDERWIJS
2 3.908.742 3.908.742 0 0 0
           FC0-1FDD2DB-WT   WERKING GEWOON BASISONDERWIJS
2 572.373 572.373 0 0 0
           FC0-1FDD2DC-WT   WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
2 48.933 48.933 0 0 0
           FC0-1FDD2DD-WT   LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS
2 4.291.860 4.291.860 0 0 0
           FC0-1FDD2DE-WT   WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
2 446.052 446.052 0 0 0
           FC0-1FDD2DF-WT   WERKING BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
2 33.298 33.298 0 0 0
           FC0-1FDD2DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 76.960 76.960 0 0 0
           FC0-1FDD4DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 90.502 90.502 0 0 0
           FC0-1FDD2DH-WT   WERKING INTERNATEN
2 25.551 25.551 0 0 0