< Start

FD KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 9.073.840 9.073.840

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 84.566 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 9.073.840 9.073.840 0 84.566 0
           FC0-9FDDTDG-OW   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 0 0 0 84.566 0
           FC0-9FDDTDG-OI   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 0 0 0 0 0
           FC0-1FDD2DA-WT   LONEN BASISONDERWIJS
2 3.730.031 3.730.031 0 0 0
           FC0-1FDD2DB-WT   WERKING GEWOON BASISONDERWIJS
2 570.703 570.703 0 0 0
           FC0-1FDD2DC-WT   WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
2 47.859 47.859 0 0 0
           FC0-1FDD2DD-WT   LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS
2 4.071.494 4.071.494 0 0 0
           FC0-1FDD2DE-WT   WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
2 439.936 439.936 0 0 0
           FC0-1FDD2DF-WT   WERKING BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
2 31.802 31.802 0 0 0
           FC0-1FDD2DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 72.920 72.920 0 0 0
           FC0-1FDD4DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 84.566 84.566 0 0 0
           FC0-1FDD2DH-WT   WERKING INTERNATEN
2 24.529 24.529 0 0 0