< Start

FD KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 8.968.780 8.968.780

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 65.983 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 8.968.780 8.968.780 0 65.983 0
           FC0-9FDDTDG-OW   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 0 0 0 65.983 0
           FC0-9FDDTDG-OI   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 0 0 0 0 0
           FC0-1FDD2DA-WT   LONEN BASISONDERWIJS
2 3.511.418 3.511.418 0 0 0
           FC0-1FDD2DB-WT   WERKING GEWOON BASISONDERWIJS
2 754.542 754.542 0 0 0
           FC0-1FDD2DC-WT   WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
2 59.143 59.143 0 0 0
           FC0-1FDD2DD-WT   LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS
2 3.857.689 3.857.689 0 0 0
           FC0-1FDD2DE-WT   WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
2 579.870 579.870 0 0 0
           FC0-1FDD2DF-WT   WERKING BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
2 39.752 39.752 0 0 0
           FC0-1FDD2DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 67.909 67.909 0 0 0
           FC0-1FDD4DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 65.983 65.983 0 0 0
           FC0-1FDD2DH-WT   WERKING INTERNATEN
2 32.474 32.474 0 0 0