< Start

FC DEELTIJDS KUNSTONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 333.300 333.300

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 25.380 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 333.300 333.300 0 25.380 0
           FC0-9FFDTCA-OW   LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
2 0 0 0 25.380 0
           FC0-1FFD2CA-WT   LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
2 304.740 304.740 0 0 0
           FC0-1FFD4CA-WT   LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
2 26.799 26.799 0 0 0
           FC0-1FFD2CB-WT   WERKING DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
2 1.761 1.761 0 0 0