< Start

FB ONDERWIJSINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 529.369 516.324

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 529.369 516.324 0 0 0
           FC0-9FGDABA-OI   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 0 0 0 0 0
           FB0-1FGD2BA-WT   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 0 0 0 0 0
           FB0-1FGD2BA-IS   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 0 0 0 0 0
           FB0-1FGD5BA-IS   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 80.406 9.280 0 0 0
           FD0-1FGD2BA-WT   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 7.415 7.415 0 0 0
           FD0-1FGD2BA-IS   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 67.707 67.707 0 0 0
           FD0-1FGD5BA-IS   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 0 0 0 0 0
           FC0-1FGD2BX-WT   GO! - INFRASTRUCTUUR
2 7.087 7.087 0 0 0
           FC0-1FGD5BX-WT   GO! - INFRASTRUCTUUR
2 15.210 14.251 0 0 0
           FC0-1FGD2BX-IS   GO! - INFRASTRUCTUUR
2 229 229 0 0 0
           FC0-1FGD5BX-IS   GO! - INFRASTRUCTUUR
2 52.773 70.087 0 0 0
           FC0-1FGD2BY-IS   AGION - INFRASTRUCTUUR
2 108.449 108.449 0 0 0
           FC0-1FGD5BY-IS   AGION - INFRASTRUCTUUR
2 190.093 231.819 0 0 0