< Start

EO WETENSCHAPSCOMMUNICATIETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 10.678 10.921

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 10.678 10.921 0 0 0
           EB0-1EGB2OA-WT   SENSIBILISERING EN SAMENLEVING
1 2.361 2.604 0 0 0
           EB0-1EGB2OB-WT   SENSIBILISERING EN SAMENLEVING-RVO SOCIETY
1 823 823 0 0 0
           EB0-1EGB2OC-IS   SENSIBILISERING EN SAMENLEVING-FTI
1 4.503 4.503 0 0 0
           EB0-1EGB2OS-IS   HOGER ONDERWIJS EXPERTISECELLEN
1 2.220 2.220 0 0 0
           EB0-1EGB2OT-IS   SENSIBILISERING EN SAMENLEVING-FWO
1 0 0 0 0 0
           EB0-1EGB2OW-IS   HOGER ONDERWIJS
1 771 771 0 0 0
           EB0-1EGB2OX-IS   VITO
1 0 0 0 0 0
           EB0-1EGB2OY-IS   VRT
1 0 0 0 0 0