< Start

EL BRUGFUNCTIE FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEKTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 259.168 273.286

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 259.168 273.286 0 0 0
           EB0-1EFB2LA-WT   STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM IMEC
1 110.409 121.641 0 0 0
           EB0-1EFB2LB-WT   STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM FLANDERS MAKE
1 31.719 35.465 0 0 0
           EB0-1EFB2LC-WT   REGENERATIEVE GENEESKUNDE
1 2.911 2.051 0 0 0
           EB0-1EFB2LW-IS   VIB
1 60.827 60.827 0 0 0
           EB0-1EFB2LX-IS   VITO
1 53.302 53.302 0 0 0
           EB0-1EFB5LX-IS   VITO
1 0 0 0 0 0
           EB0-1EFB5LY-IS   FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (FWO)
1 0 0 0 0 0