< Start

EL BRUGFUNCTIE FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEKTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 253.345 267.640

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 253.345 267.640 0 0 0
           EB0-1EFB2LA-WT   STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM IMEC
1 111.022 122.227 0 0 0
           EB0-1EFB2LB-WT   STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM FLANDERS MAKE
1 25.359 29.131 0 0 0
           EB0-1EFB2LC-WT   REGENERATIEVE GENEESKUNDE
1 2.927 2.245 0 0 0
           EB0-1EFB2LW-IS   VIB
1 61.164 61.164 0 0 0
           EB0-1EFB2LX-IS   VITO
1 52.873 52.873 0 0 0
           EB0-1EFB5LX-IS   VITO
1 0 0 0 0 0