< Start

EJ ONDERZOEKSINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 25.223 28.020

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 25.223 28.020 0 0 0
           EB0-1EEB2JA-WT   LISSABONSTRATEGIE
1 12.670 9.067 0 0 0
           EB0-1EEB2JB-WT   KENNISCENTRUM DATA EN MAATSCHAPPIJ
1 0 0 0 0 0
           EB0-1EEB2JB-IS   KENNISCENTRUM DATA EN MAATSCHAPPIJ
1 750 750 0 0 0
           EB0-1EEB2JW-IS   VIB
1 102 102 0 0 0
           EB0-1EEB2JX-IS   VITO
1 204 204 0 0 0
           EB0-1EEB2JY-IS   HOGER ONDERWIJS
1 11.497 17.897 0 0 0