< Start

EH DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 41.030 41.030

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 41.030 41.030 0 0 0
           EB0-1EEB2HA-WT   ALAMIRE
900 900 0 0 0
           EB0-1EEB2HB-WT   ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN
1.175 1.175 0 0 0
           EB0-1EEB2HC-WT   ORPHEUS
748 748 0 0 0
           EB0-1EEB2HO-IS   EV ILVO
1 0 0 0 0 0
           EB0-1EEB2HQ-IS   VLIZ
11.608 11.608 0 0 0
           EB0-1EEB2HU-IS   APM
15.888 15.888 0 0 0
           EB0-1EEB5HU-IS   APM
10.711 10.711 0 0 0
           EB0-1EEB4HU-IS   APM
1 0 0 0 0 0