< Start

EH DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 22.177 28.414

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 22.177 28.414 0 0 0
           EB0-1EEB2HA-WT   KMDA ORPHEUS
1 2.454 2.710 0 0 0
           EB0-1EEB2HO-IS   EV ILVO
1 0 0 0 0 0
           EB0-1EEB2HQ-IS   VLIZ
1 7.108 7.108 0 0 0
           EB0-1EEB2HU-IS   APM
1 12.615 12.615 0 0 0
           EB0-1EEB4HU-IS   APM
1 0 0 0 0 0
           EB0-1EEB5HU-IS   APM
1 0 5.981 0 0 0