< Start

EG ALGEMEEN FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 687.006 709.634

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 687.006 709.634 0 0 0
           EB0-1EEB2GM-IS   VLIR
1 118 118 0 0 0
           EB0-1EEB2GR-IS   KVAB
1 1.166 1.166 0 0 0
           EB0-1EEB2GS-IS   HOGER ONDERWIJS - OJO, BOF METHUSALEM EN TENURE
1 253.172 253.172 0 0 0
           EB0-1EEB2GT-IS   FWO
1 17.845 17.845 0 0 0
           EB0-1EEB5GT-IS   FWO
1 409.163 431.791 0 0 0
           EB0-1EEB2GU-IS   ITG
1 5.542 5.542 0 0 0