< Start

EG ALGEMEEN FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 737.333 662.126

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 737.333 662.126 0 0 0
           EB0-1EEB2GM-IS   VLIR
3 118 118 0 0 0
           EB0-1EEB2GR-IS   KVAB
1 1.166 1.166 0 0 0
           EB0-1EEB2GS-IS   HOGER ONDERWIJS OJO BOF METHUSALEM TENURE ITG
1 239.746 239.771 0 0 0
           EB0-1EEB2GT-IS   FWO
1 16.636 16.636 0 0 0
           EB0-1EEB5GT-IS   FWO
1 474.419 399.187 0 0 0
           EB0-1EEB2GU-IS   ITG
1 5.248 5.248 0 0 0