< Start

EG ALGEMEEN FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 728.917 612.004

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 728.917 612.004 0 0 0
           EB0-1EEB2GM-IS   VLIR
3 50 50 0 0 0
           EB0-1EEB2GR-IS   KVAB
1 1.166 1.166 0 0 0
           EB0-1EEB2GS-IS   HOGER ONDERWIJS OJO BOF METHUSALEM TENURE ITG
1 230.878 230.878 0 0 0
           EB0-1EEB2GT-IS   FWO
1 15.532 15.532 0 0 0
           EB0-1EEB5GT-IS   FWO
1 481.291 364.378 0 0 0