< Start

ED GROEI-ONDERSTEUNING KMO'S EN GROEIBEDRIJVENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 752.093 606.267

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.050 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 752.093 606.267 1.050 0 0
           EC0-9ECBADC-OW   STIMULEREN VAN GROEI, TRANSFORMATIE EN INNOVATIE
3 0 0 1.050 0 0
           EC0-1ECB2DA-WT   BELEIDSVOORBEREIDING
3 9.129 9.129 0 0 0
           EC0-1ECB2DC-LO   STIMULEREN VAN GROEI, TRANSFORMATIE EN INNOVATIE
3 695 695 0 0 0
           EC0-1ECB2DC-WT   STIMULEREN VAN GROEI, TRANSFORMATIE EN INNOVATIE
3 540 540 0 0 0
           EC0-1ECB5DY-IS   FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN
3 741.729 595.903 0 0 0