< Start

ED GROEI-ONDERSTEUNING KMO'S EN GROEIBEDRIJVENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 871.128 571.358

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 871.128 571.358 0 0 0
           EC0-1ECB2DA-WT   BELEIDSVOORBEREIDING
3 8.829 8.829 0 0 0
           EC0-1ECB5DY-IS   FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN
3 862.299 562.529 0 0 0