< Start

EB FINANCIERING ONDERNEMINGENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 154.090 154.090

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 70.940 26.519 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 154.090 154.090 70.940 26.519 0
           EB0-9ECBTBA-OW   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 0 0 0 10.000 0
           EC0-9ECBTBA-OW   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
1 0 0 0 16.519 0
           EC0-9ECBABC-OW   HANDELSHUURLENING
3 0 0 1.203 0 0
           EC0-9ECBABC-OP   HANDELSHUURLENING
3 0 0 30.544 0 0
           EC0-9ECBABX-OI   FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN
3 0 0 39.193 0 0
           EB0-1ECB2BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 255 255 0 0 0
           EB0-1ECB4BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 10.000 10.000 0 0 0
           EC0-1ECB2BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
1 19.252 19.252 0 0 0
           EC0-1ECB4BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
1 16.519 16.519 0 0 0
           EC0-1ECB2BC-WT   HANDELSHUURLENING
3 4.981 4.981 0 0 0
           EC0-1ECB2BC-PA   HANDELSHUURLENING
3 100.000 100.000 0 0 0
           EC0-1ECB2BV-IS   WAARBORGBEHEER NV
3 2.349 2.349 0 0 0
           EB0-1ECB2BY-IS   FLANDERS FUTURE TECH FUND
3 734 734 0 0 0